Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kampania Informacyjna Systemu DZ

Treść

Kampania Informacyjna Systemu DZ

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania w bankach wszystkich utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, która dokumenty utraciła - niezależnie od tego, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Inicjatywa ma przede wszystkim informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Kampanię Informacyjną wspiera Policja. Patronat objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Główne hasła Kampanii:

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NIE RYZYKUJ!
ZASTRZEŻ JE W BANKU!

CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza! Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

* Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
* Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
* Wyrobić nowy dokument.

link do strony http://www.dokumentyzastrzezone.pl

Autor: LC